ZO ŽIVOTA MŠ


 

Ďakujeme zamestnancom z colnej spávy za zážitkové učenie a ochotu prísť do našej MŠ. Praktickou ukážkou oboznámili deti s týmto pre nás menej známym povolaním.

23.05.2024 začína v Žiline jedno z najobľúbenejších mestských podujatí. Staromestské slávnosti tento rok prinesú množstvo vystúpení známych aj lokálnych umelcov, stánky s jedlom a suvenírmi či stretnutie so športovcami. Priestor dostanú aj detské tanečné či spevácke súbory. Každý z troch dní slávnosti neskončia na námestiach, ale na afterparty v...


Sekcia regionálnej výchovy pri Spoločnosti pre predškolskú výchovu v regióne Žilina a Dom Matice slovenskej v Žiline usporiadali dňa 30.04.2024 o 14 h. v kultúrnej sále Gymnázia sv. Františka prostredníctvom projektu KOLOVRÁTOK pódiové vystúpenie detí materských škôl s názvom "Skáče žaba po blate", ktorého sa zúčastnili aj deti z našej MŠ.

Deti zbierali odpad na DEŇ ZEME. Aktivitu sme realizovali v rámci turistickej vychádzky v okolí MŠ k Vodnému dielu Žilina. Deti táto aktivita veľmi bavila. Vyhlásili sme súťaž, ktorá skupina : PLASTY, alebo PAPIER vyzbierajú čo najviac odpadu. Vyzbieraný plast mal váhu cca 5 kg a papier cca 3,5 kg. Nevyhlásili sme víťaza, lebo boli nimi obidve...

Cestou rozprávkového zvončeka sa deti ocitli v ríši rozprávok hádali rozprávkové postavičky, čítali si knižku Guľko Bombuľko.

Dňa 22. 3. 2024 sa konalo školské kolo v prednese . Recitačná súťaž bola určená deťom od 3-6 rokov. Zúčastnili sa je všetky prítomné deti. Odmenené boli všetky deti. Prvé tri miesta sa vyhodnotili tiež, kde bola ocenená samostatnosť, výraz prednesu, príprava a dĺžka prednesu. Ďakujeme rodičom za spoluprácu.

Do sviatkov Veľkej noci sa zapojili aj naši rodičia. Tvorili, maľovali, kreovali, spolu so svojimi deťmi. Deti ma´ju svoje práce vystavené a budú sa z nich tešiť až do Veľkej noci. Každá práca bola ocenená.

Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Morena symbolizovala zimu, Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.

Zdravýživka je prvá bábková postavička na Slovensku, ktorá vďaka interaktívnym hrám učí deti a ich rodičov správnym stravovacím návykom od roku 2013. Vytvorila ju jedna mama Petra Vadovičová. Vďaka svojim interaktívnym aktivitám hravou formou vysvetľuje vplyv stravy a pohybu na telo, význam vyváženej výživy a jej dôležitosť na črevný mikrobióm a...

Dňa 14.3. 2024 boli naši predškoláci na návšteve vo "VEĽKEJ ŠKOLE" v ZŠ sv. Gorazda, kde ich čakalo plno úloh, ktoré, zvládli na "jednotku" :-) Pekná škola, pekné privítanie p. riaditeľom, príjemná atmosféra. Nechcelo sa nám ísť domov.

"ČO JE TU DNES VEĽKÝ BÁL? A ČI DÁKY KARNEVAL? SPRIEVOD MASIEK KRÚŽI V KRUHU,JEDNA MASKA STRIEDA DRUHÚ."