ZO ŽIVOTA MŠ


 

V školskom roku 2019/2020 sa s materskou školou rozlúčilo 7 predškolákov. Z toho jeden chlapec bude navštevovať nultý ročník v ZŠ Jamník a jedno dievča s odkladom povinnej školskej dochádzky bude navštevovať ZŠ s MŠ sv. Gorazda.

V súvislosti tématického celku týždňa, prijala pozvanie pracovníčka krajskej knižnice v Žiline. Porozprávala deťom všetko zaujímavé o knižkách, aké tajomstvá skrývajú.

Karneval

07.02.2020

V materskej škole mal neopísateľnú atmosféru. Deti sa zabávali, tešili z masiek pripravených rodičmi. Každé dieťa si odnieslo odmenu a šťastný úsmev na tvári.

V materskej skole Mojšova Lučka. Prostredníctvom rodiny Hlbockych sme si priblížili kultúrne dedičstvo, ľudové zvyky a tradície od Lucie do Vianoc a aktualizovali prvky ľudovej kultúry roznymi aktivizujúcimi formami.

Mikuláš

06.12.2019

Kultúrne podujatie v bábkovom divadle v Žiline. V meste nás prekvapil Harley Mikuláš !

Štvrtý november je Dňom materských škôl, ktorý vzišiel z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).Tento deň nie je významný len pre materské školy, ale aj pre štát a od 4.novembra 2015 sa organizuje každoročne.

Atraktívnou zážitkovou audiovizuálnou formou sme obohatili vedomosti deti zo sveta vesmíru

Moje telo

11.11.2019

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít tohoto týždenného obsahového celku sme viedli deti k ochrane svojho zdravia, poznaniu ľudského tela, udržiavanie poriadku a čistoty a k sebaobslužným činnostiam. Rozvíjali sme predčitateľskú a predpisateľskú gramotnosť.

Vystúpenie detí k príležitostí mesiaca Úcty k starším v priestoroch p. Sisku v Mojšovej Lúčke, pod záštitou poslanca mestského zastupiteľstva. Deti predviedli krátke dramatické pásmo Ťahal dedko repu..., ľudové tance, piesne a básne.

Názorným prevedením ochutnávky ovocia a zeleniny deti charakterizovali podľa chuti a čuchu rôzne zdravé jedlá.

Deti si pripomenuli zážitkovou formou, že mlieko je v zdravej výžive veľmi dôležité, na modelovej situácii sme si vysvetlili proces získavania mlieka a tvorby mliečnych výrobkov, spojených s ochutnávkou s dôrazom na dôležitosť pitného režimu mlieka.

Na túto noc tak skoro nezabudneme !! :D .. Noc plnú pirátov, diskotéky, svätojánskych mušiek,nočného hľadania pirátskeho pokladu a to hlavne na noc strávenú v materskej škole.

Dnešný deň bol plný radosti,aj slzičiek.Ako každý rok rozlúčili sme sa s úžasnými predškolákmi. Na počesť toho sme si pripravili pre našich rodičov besiedku, prostredníctvom ktorej sme sa im poďakovali a zároveň rozlúčili s našou materskou školou.

Dneska sme sa ako každoročne vybrali do bábkového divadla na očarujúce vystúpenie s názvom "O škaredom káčatku". A to Vám povieme, že sme takéto zaujímavé vystúpenie už dlho nezažili, miestami sme ani nedýchali. Preto spoločne jednohlasne hovoríme ĎAKUJEME za krásne vystúpenie.

Dnes pre deti začala plavecká škola , kde je hlavným cieľom pravidelný pobyt vo vodnom prostredí, otužovanie a hlavne naučiť detí základným plaveckým zručnostiam.

V dnešný horúci, slnečný deň nás prišli schladiť dobrovoľní hasiči z Mojšovej Lúčky, ktorý si pre nás pripravili rôzne súťaže do ktorých sme sa smelo zapojili.