ZO ŽIVOTA MŠ


 

Znova prichádza ten zázračný čas. Čas tajných želaní, očakávania i splnených túžob. Kto viac sa na Vianoce teší ako deti. V materskej škole sme toto predvianočné - adventné obdobie venovali rôznym zaujímavým tvorivým, edukačným i slávnostným aktivitám, ktorými sme deťom spríjemňovali čakanie na tieto krásne dni.

Zvyky a obrady spojené so sviatkom svätej Lucie patria k tým najznámejším. A niektoré sa zachovali a dodržiavajú sa dodnes. Zahalené Lucie do bielych plachiet a s pomúčenou tvárou a bielymi pierkami vymetali všetko zlo, choroby a nesvár, prostredníctvom piesni, riekaniek a tanečných rituálov.

Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj my sme sa pustili do pečenia medovníkov. Porozprávali sme sa o prichádzajúcich vianočných sviatkoch i o pečení medovníkov. Keď príde deň vianočnej besiedky, budú nám zdobiť stoly.

MIKULÁS 2021

07.12.2021

V pondelok 06.12.2021 zavítal do našej MŠ Mikuláš. Deň plný očakávaní, sľubov a prianí. Tento rok sme oslávili príchod Mikuláša onlline a v rámci možnosti, ktoré nám pandemická situácia dovoľuje.

Stromy hýria farbami a jesenné počasie nám praje, preto sme si spolu s deťmi naplánovali jesenné upratovanie školského dvora. Deťúrence si priniesli pracovné náradie - fúriky, hrable, lopatky, vedierka a usilovne ako včeličky hrabali na školskom dvore lístie.

ako prostriedok zefektívnenia edukácie v materskej škole v oblasti environmentálnej výchovy využitím literárnych postáv v environmentálnych témach. V praktickej rovine priniesol niekoľko príkladov na efektívne rozvíjanie environmentálneho povedomia u detí predškolského veku prostredníctvom rozprávok a zážitkového učenia.

V týždni od 6. do 9. júna 2021 prebiehal u nás pohybový workshop Obratníček. Boli to športové aktivity, ktorými si deti rozvíjali hrubú motoriku a celkovú obratnosť. Zažili štyri dni plné pohybu a zábavy.

V tento deň sa v našej škôlke uskutočnila Rozlúčka s predškolákmi. Naši predškoláci sa "pasovaním" stali školákmi a od septembra už všetci štyria nastúpia do Základnej školy. So svojim mladšími kamarátmi sa rozlúčili veselými básničkami, pesničkami a tancami. Prajeme im veľa úspechov v škole a samé dobré známky.

Pretože sme tento rok nemohli ísť do divadla, hrali sme si sami. Všeličo sme sa pritom aj naučili. Napríklad, že nie je múdre vždy opakovať to, čo robia iní. Veď aj kuriatko chcelo napodobniť káčatko ako pláva a skoro sa utopilo. Rozprávky, ktoré hráme, vieme aj nakresliť.

Prírodu a svet okolo nás skúmame všetkými zmyslami. Robiť pokusy s vodou, farbou, svetlom a tieňom, magnetom
a všeličím iným je veľká zábava.

O tom, že hýbať sa je zdravé, dobre vieme. Radi cvičíme, športujeme, súťažíme a popri tom sa učíme hrať fér, dodržiavať pravidlá, povzbudzovať sa navzájom.

MDD

01.06.2021

V našej materskej škole sme oslávili sviatok detí MDD v prírode rôznymi športovými hrami,