ZO ŽIVOTA MŠ


 

V školskom roku 2019/2020 sa s materskou školou rozlúčilo 7 predškolákov. Z toho jeden chlapec bude navštevovať nultý ročník v ZŠ Jamník a jedno dievča s odkladom povinnej školskej dochádzky bude navštevovať ZŠ s MŠ sv. Gorazda.

V súvislosti tématického celku týždňa, prijala pozvanie pracovníčka krajskej knižnice v Žiline. Porozprávala deťom všetko zaujímavé o knižkách, aké tajomstvá skrývajú.

Karneval

07.02.2020

V materskej škole mal neopísateľnú atmosféru. Deti sa zabávali, tešili z masiek pripravených rodičmi. Každé dieťa si odnieslo odmenu a šťastný úsmev na tvári.

V materskej skole Mojšova Lučka. Prostredníctvom rodiny Hlbockych sme si priblížili kultúrne dedičstvo, ľudové zvyky a tradície od Lucie do Vianoc a aktualizovali prvky ľudovej kultúry roznymi aktivizujúcimi formami.

Mikuláš

06.12.2019

Kultúrne podujatie v bábkovom divadle v Žiline. V meste nás prekvapil Harley Mikuláš !

Štvrtý november je Dňom materských škôl, ktorý vzišiel z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).Tento deň nie je významný len pre materské školy, ale aj pre štát a od 4.novembra 2015 sa organizuje každoročne.

Atraktívnou zážitkovou audiovizuálnou formou sme obohatili vedomosti deti zo sveta vesmíru

Moje telo

11.11.2019

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít tohoto týždenného obsahového celku sme viedli deti k ochrane svojho zdravia, poznaniu ľudského tela, udržiavanie poriadku a čistoty a k sebaobslužným činnostiam. Rozvíjali sme predčitateľskú a predpisateľskú gramotnosť.