INTERNETOVÁ ŠKÔLKA

Predprimárne vzdelávanie prostredníctvom internetu.

Vzdelávací program Kozmix je prvá škola vzdelávania.

 1. Príbeh Kozmixa a jeho priateľov tvorí základ unikátneho vzdelávacieho portálu kozmix.sk, určeného pre materské školy a prvý stupeň základných škôl.
 2. Portál je ideálny aj na domáce učenie a uspokojí aj najzvedavejšie deti.

Pre vzdelávanie prostredníctvom Internetovej škôlky navštívte našu FB skupinu kliknite            na tlačidlo : 


PREČÍTAJTE SI

Rodičom budúcich prvákov

Vážení rodičia! 

Ak máte doma budúceho prváčika, pozorne si prečítajte nasledujúcich 10 bodov a porovnajte        ich s umom vašej ratolesti. V podstate vystihujú tzv. školskú spôsobilosť dieťaťa. Ak vo väčšine bodov vaše dieťa obstojí, spĺňa základné predpoklady,     aby obstálo aj v školských laviciach.    

Ak nie sú uvedené spôsobilosti u neho ešte samozrejmosťou, poraďte sa o jeho nástupe do školy          s učiteľkou MŠ alebo so psychológom v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Desatoro pre budúcich prváčikov


 • Poznám svoje meno a priezvisko, viem ako sa volajú rodičia.
 • Viem sa obliecť aj prezliecť do cvičebného úboru, a to tak rýchlo,
  aby nikto z mojich kamarátov na mňa nemusel čakať. Viem si zaviazať šnúrky na topánkach.
 • Viem odložiť knižky, pastelky a hračky tam, kam patria
 • Poznám farby - červenú, modrú, zelenú, žltú, hnedú, čiernu.
 • Dokážem kresliť ceruzkou i maľovať farbami (nakresliť človeka, obkresliť geometrické obrazce a iné znaky).
 • Viem vystrihnúť obrázok nožnicami.
 • Viem pozdraviť, poprosiť a poďakovať.
 • Dokážem pozorne počúvať - ticho a v pokoji, správne vyslovujem a rád(a) rozprávam.
 • Viem spočítať prsty na rukách, odpočítať cukríky do 5.
 • Poznám svoju adresu.

Pre Vaše spádové územie poskytuje tieto služby: 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, J. Vuruma, Žilina                           tel. : 0948 521 258, 0908 926 413, 0944 028 727

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Predmestská ulica, Žilina tel.: 041 5650 018, 041 7247859

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Žilina, Bánová                              tel.: 0917/206 559

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Zámok, Bytča                tel.: 041 552 1965 

Index školskej zrelosti - nezrelosti

Orientačné posúdenie školskej zrelosti dieťaťa pre rodiča


Prejavy v správaní dieťaťa


Nepokoj, ruší deti v škôlke  áno/ - 20 bodov nie/ + 20 bodov

Nedosiahne si rukou za opačné ucho
(alebo je nápadne drobné)
áno/ - 3 body nie/ + 3 body

Každú chvíľu je choré áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov

Nepočuje znelé spoluhlásky na začiatku
či na konci krátkeho slova
áno/ - 7 bodov nie/ + 7 bodov

Škaredo kreslí, čmára áno/ - 10 bodov nie/ + 10 bodov

Nerado kreslí áno/ - 4 body nie/ + 4 body

Máva obrovský neporiadok áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov

Nesústredí sa, pri ničom nevydrží áno/ - 15 bodov nie/ + 15 bodov

Je ľavák a robí mu to ťažkosti áno/ - 4 body nie/ + 4 body

Má ťažkosti so spočítaním
niekoľkých kociek
áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov

Šušle, nesprávne vyslovuje hlásky áno/ - 7 bodov nie/ + 7 bodov

Má tiky, kokce, bojí sa dospelých či detí áno/ - 10 bodov nie/ + 10 bodov

Robí ráno scény, že nepôjde do škôlky áno/ - 3 body nie/ + 3 body

Robí scény, až hysterické áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov


Najčastejšími prejavmi nepripravenosti dieťaťa pre školu sú:

 • zaostávajúci vývin reči, chudobná slovná zásoba;
 • citová labilita;
 • hravosť, detské vystatovanie sa;
 • extrémna zábudlivosť;
 • neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných veku primeraných informácií;
 • nedostatky všeobecných vedomostí, všeobecnej informovanosti;
 • znížená výkonnosť;
 • ťažkosti v adaptácii na kolektív.

Prevzaté podľa Beňová, T.: Chystajte ma do školy. Bratislava, 1997. 

Sčítajte plusy a mínusy. Ak je výsledkom plus príliš nízke (maximum je + 103 bodov) alebo mínus vysoké, zrelosť je otázna až nedostatočná. Je treba hľadať pomoc.