Internetová škôlka

11.10.2021-15.10.2021 

Predprimárne vzdelávanie prostredníctvom internetu.


Vzdelávací program Kozmix je prvá škola vzdelávania.

 1. Príbeh Kozmixa a jeho priateľov tvorí základ unikátneho vzdelávacieho portálu kozmix.sk, určeného pre materské školy a prvý stupeň základných škôl.
 2. Portál je ideálny aj na domáce učenie a uspokojí aj najzvedavejšie deti.

Pre vzdelávanie prostredníctvom Internetovej škôlky navštívte našu FB skupinu kliknite na tlačidlo : 


JARNÉ   BÁSNIČKY 

Krtko

Vyšiel krtko spod zeme,
čo uvidel povieme:
Na konári vtáčky
drobné ako máčky.
Pod konárom kvietky,
páčia sa mu všetky. 

Po zimnom spánku.

Hej, zvieratká, dobré ráno,

skončil čas na zimný spánok!

Hej, spachtoši, hore sa,

jar prichádza do lesa!

Rýchlo, hor sa na nôžky,

upratovať brlôžky!

Narodia sa maličkí,

treba chystať izbičky.

FAŠIANGOVÉ BÁSNIČKY

FAŠIANGY

ZA OKNAMI SMIECH A TANEC
FAŠIANGOVÝ HARMATANEC
BERTE MASKY, JE TU BÁL,
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL.

                              TANCOVALA LÍŠKA

TANCOVALA LÍŠKA S MACKOM
NA CHODNÍKU HRBOĽATOM.

AKO SI TAK TANCOVALI,

CHVOSTY SA IM NATRIASALI. 


ŠAŠO
KEĎ SA ŤAHÁ ZA ŠPAGÁT,
VYSKAKUJE HORE RÁD.
ROZHADZUJE RUKAMI, 
VYHADZUJE NOHAMI.
NA ZVONČEKU ZAZVONÍ
A TAKTO SA UKLONÍ.
          

TANEČNÍCI

TANCOVALI DVAJA MALÍ,
NOHY SA
 SA IM ZAMOTALI. 

JEDEN SKÁKAL, DRUHÝ VIAC,

NEMOHLI  SA ROZMOTAŤ.


PREČÍTAJTE SI

Rodičom budúcich prvákov

Vážení rodičia! 

Ak máte doma budúceho prváčika, pozorne si prečítajte nasledujúcich 10 bodov a porovnajte        ich s umom vašej ratolesti. V podstate vystihujú tzv. školskú spôsobilosť dieťaťa. Ak vo väčšine bodov vaše dieťa obstojí, spĺňa základné predpoklady,     aby obstálo aj v školských laviciach.    

Ak nie sú uvedené spôsobilosti u neho ešte samozrejmosťou, poraďte sa o jeho nástupe do školy          s učiteľkou MŠ alebo so psychológom v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Desatoro pre budúcich prváčikov


 • Poznám svoje meno a priezvisko, viem ako sa volajú rodičia.
 • Viem sa obliecť aj prezliecť do cvičebného úboru, a to tak rýchlo,
  aby nikto z mojich kamarátov na mňa nemusel čakať. Viem si zaviazať šnúrky na topánkach.
 • Viem odložiť knižky, pastelky a hračky tam, kam patria
 • Poznám farby - červenú, modrú, zelenú, žltú, hnedú, čiernu.
 • Dokážem kresliť ceruzkou i maľovať farbami (nakresliť človeka, obkresliť geometrické obrazce a iné znaky).
 • Viem vystrihnúť obrázok nožnicami.
 • Viem pozdraviť, poprosiť a poďakovať.
 • Dokážem pozorne počúvať - ticho a v pokoji, správne vyslovujem a rád(a) rozprávam.
 • Viem spočítať prsty na rukách, odpočítať cukríky do 5.
 • Poznám svoju adresu.

Pre Vaše spádové územie poskytuje tieto služby: 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, J. Vuruma, Žilina                           tel. : 0948 521 258, 0908 926 413, 0944 028 727

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Predmestská ulica, Žilina tel.: 041 5650 018, 041 7247859

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Žilina, Bánová                              tel.: 0917/206 559

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Zámok, Bytča                tel.: 041 552 1965 

Index školskej zrelosti - nezrelosti

Orientačné posúdenie školskej zrelosti dieťaťa pre rodiča


Prejavy v správaní dieťaťa


Nepokoj, ruší deti v škôlke  áno/ - 20 bodov nie/ + 20 bodov

Nedosiahne si rukou za opačné ucho
(alebo je nápadne drobné)
áno/ - 3 body nie/ + 3 body

Každú chvíľu je choré áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov

Nepočuje znelé spoluhlásky na začiatku
či na konci krátkeho slova
áno/ - 7 bodov nie/ + 7 bodov

Škaredo kreslí, čmára áno/ - 10 bodov nie/ + 10 bodov

Nerado kreslí áno/ - 4 body nie/ + 4 body

Máva obrovský neporiadok áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov

Nesústredí sa, pri ničom nevydrží áno/ - 15 bodov nie/ + 15 bodov

Je ľavák a robí mu to ťažkosti áno/ - 4 body nie/ + 4 body

Má ťažkosti so spočítaním
niekoľkých kociek
áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov

Šušle, nesprávne vyslovuje hlásky áno/ - 7 bodov nie/ + 7 bodov

Má tiky, kokce, bojí sa dospelých či detí áno/ - 10 bodov nie/ + 10 bodov

Robí ráno scény, že nepôjde do škôlky áno/ - 3 body nie/ + 3 body

Robí scény, až hysterické áno/ - 5 bodov nie/ + 5 bodov


Najčastejšími prejavmi nepripravenosti dieťaťa pre školu sú:

 • zaostávajúci vývin reči, chudobná slovná zásoba;
 • citová labilita;
 • hravosť, detské vystatovanie sa;
 • extrémna zábudlivosť;
 • neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných veku primeraných informácií;
 • nedostatky všeobecných vedomostí, všeobecnej informovanosti;
 • znížená výkonnosť;
 • ťažkosti v adaptácii na kolektív.

Prevzaté podľa Beňová, T.: Chystajte ma do školy. Bratislava, 1997. 

Sčítajte plusy a mínusy. Ak je výsledkom plus príliš nízke (maximum je + 103 bodov) alebo mínus vysoké, zrelosť je otázna až nedostatočná. Je treba hľadať pomoc.