24.05.2024 STAROMESTSKÉ SLÁVNOSTI V ŽILINE -VYSTÚPENIE NAŠICH DETÍ

24.05.2024

23.05.2024 začína v Žiline jedno z najobľúbenejších mestských podujatí. Staromestské slávnosti tento rok prinesú množstvo vystúpení známych aj lokálnych umelcov, stánky s jedlom a suvenírmi či stretnutie so športovcami. Priestor dostanú aj detské tanečné či spevácke súbory. Každý z troch dní slávnosti neskončia na námestiach, ale na afterparty v jednom zo žilinských podnikov.  24.05.2024 12:30 vystúpili deti z našej MŠ, prostredníctvom vystúpenia detí (Spoločnosť pre predškolskú výchovu Kolovrátok 2024.