30.04.2024 KOLOVRÁTOK

30.04.2024

Sekcia regionálnej výchovy pri Spoločnosti pre predškolskú výchovu v regióne Žilina a Dom Matice slovenskej v Žiline usporiadali dňa 30.04.2024 o 14 h. v kultúrnej sále Gymnázia sv. Františka prostredníctvom projektu KOLOVRÁTOK pódiové vystúpenie detí materských škôl s názvom "Skáče žaba po blate", ktorého sa zúčastnili aj deti z našej MŠ.