Sponzorský účet MŠ: SK08 5600 0000 0003 5657 0004

Darujte 2% MŠ od roku 2022  prostredníctvom nadácie: ŽILINSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA

2% z dane

Milí rodičia, aj tento rok máte možnosť pomôcť našej materskej škole darovaním Vašich 2% z dane. Ak tak chcete urobiť, v nasledujúcich súboroch nájde príslušné informácie. 

Finančné prostriedky sme využili

Rok 2017:  2%  suma 923,44 €  využitie- kroje pre deti

Rok 2018: 2%  suma  951,97 € využitie-  interaktívny monitor

Rok 2019: 2% suma 1651,22 € využitie- hojdačky na školský dvor

Rok 2020: 664,66 - pomôcky k interaktívnej tabuli 21 storočia

Rok 2021: 1254,06 - notebook

Rok 2022: 1254,06 € - plánujeme vybavenie školského dvora

Rok 2023:  Milí rodičia, aj tento rok máte možnosť pomôcť našej materskej škole darovaním Vašich 2% z dane. Ak tak chcete urobiť, v nasledujúcich súboroch nájde príslušné informácie.


Ďakujeme!