“SK08 5600 0000 0003 5657 0004

2% z dane

Sponzorstvo -----------------


Milí rodičia, aj tento rok máte možnosť pomôcť našej materskej škole darovaním Vašich 2% z dane. Ak tak chcete urobiť, v nasledujúcich súboroch nájde príslušné informácie.