Sponzorský účet MŠ: SK08 5600 0000 0003 5657 0004

Darujte 2% MŠ od roku 2022  prostredníctvom nadácie: ŽILINSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA

2% z dane

Milí rodičia, aj tento rok máte možnosť pomôcť našej materskej škole darovaním Vašich 2% z dane. Ak tak chcete urobiť, v nasledujúcich súboroch nájde príslušné informácie. 

Finančné prostriedky sme využili

Rok 2017:  2%  suma 923,44 €  využitie   Kroje pre deti

Rok 2018: 2%  suma  951,97 € využitie     Interaktívny monitor

Rok 2019: 2% suma 1651,22 € využitie     Hojdačky na školský dvorMilí rodičia, aj tento rok máte možnosť pomôcť našej materskej škole darovaním Vašich 2% z dane. Ak tak chcete urobiť, v nasledujúcich súboroch nájde príslušné informácie.


Ďakujeme!