30.05.2024 COLNÁ SPRÁVA

31.05.2024

Ďakujeme zamestnancom z colnej spávy za zážitkové učenie a ochotu prísť do našej MŠ. Praktickou ukážkou oboznámili deti s týmto pre nás menej známym povolaním.