OZNAMY

Srdečne Vás pozývame na ,,Rozlúčku s predškolákmi", dňa 15.06.2023 o 15:30 hod. Rodičov, ktorí sa nezúčastnia prosíme, aby si deti prišli vyzdvihnúť z MŠ až 16:15 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Vydávanie rozhodnutí o prijatí - neprijatí detí MŠ na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v dňoch 19.06.2023 v čase od 10:00 hod do 16:00 hod. a 20.06.2023 v čase od 7:00 hod. - do 13:00 hod.

Zápis deti do MŠ Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina na školský rok 2023/2024 bude v zmysle platných predpisov a po dohode termínu so zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne:

Prevádzka materskej školy v čase Veˇľkonočných prázdnin od 06.04.2023 do 11.04.2023 bude prerušená.

Dňa 16.03.2023 /t.j. štvrtok/ o 15,45 hod. sa uskutoční Rodičovské združenie v triede MŠ. Účasť rodičov nutná.

Prevádzka materskej školy v v čase jarných prázdnin od 27.02.2023 do 03.03.2023 bude prerušená.

Karneval

24.01.2023

Oznamujeme rodičom, že dňa 7.2.2023 sa v MŠ uskutoční Karneval. Môžete si pripravovať masky.