OZNAMY

Zápis do MŠ bude prebiehať od 14. do 16. mája. Prihláška: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: TU:

V mesiaci Apríl sa budú v Žiline konať zápisy prvákov do základných škôl. Rodičia budú môcť zapísať svoje deti do všetkých 14 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rovnakom termíne, a to od 3. do 5. apríla 2024 v čase od 14.00 do 18.00 hod. Týka sa to nielen detí, ktoré do 31. augusta dovŕšia šesť rokov a...

2% Z DANE

22.02.2024

aj tento rok sa na vás obraciame s prosbou o darovanie 2% zo svojich daní. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Tak ako minulý rok, aj tento rok zbierame 2% cez Žilinskú komunitnú nadáciu, ktorá...

Prosím rodičov, aby príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ – 35,00 € uhradili vždy do 10-tého dňa v mesiaci.