OZNAMY


Usmernenie k prevádzke počas jarných prázdnin

Riaditeľstvo Materskej školy Rybné námestie 1/1, Žilina oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu, že v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov z dôvodu zatvorenia prevádzky prípravnej ŠJ-Martinská a nízkeho počtu záväzne prihlásených detí na dochádzku počas jarných prázdnin.

prerušuje prevádzku materskej školy počas jarných prázdnin v období od 04.03. do 08.03.2019
Sprievodca materskou školou