Oznamy

 

Zápis deti do MŠ Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina na školský rok 2022/2023 bude v zmysle platných predpisov a po dohode termínu so zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne:

využite aj v tomto roku možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane. Budeme Vám vďační, ak nám prejavíte dôveru a podporu k rozvíjaniu našich aktivít v prospech Vašich detí. Darujte prosím Vaše 2% našej materskej škole prostredníctvom Žilinskej komunitnej nadácie. Bližšie tu

Prevádzka MŠ v čase jarných prázdnin od 7.03.2022 do 11.03.2022 otvorená pre prihlásené deti.

PREVÁDZKA MŠ - PRERUŠENÁ z dôvodu: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. oznamuje: 25.02.2022 bude prerušená distribúcia elektriny v obci Mojšová Lúčka. Oznam TU . Pre bližšie informácie kontaktujte priamo Stredoslovenskú distribučnú na telefónnej linke: 0850 166 007 alebo e-mailom: prevadzkovatel@ssd.sk.

Na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov a momentálnu epidemiologickú situáciu a špecifické podmienky MŠ vychádzajúc z ustanovenia § 28 ods.2 školského zákona a školského poriadku - prerušuje prevádzku od 20.12.2021. Obnovenie prevádzky od 10.01.2022.

Vážení rodičia, z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl. V...

Vážení rodičia, z rozhodnutia RÚVZ Vám oznamujem, že prevádzka MŠ sa prerušuje z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí od zajtra do piatku budúceho týždňa t. j. od 9.10.2021- 15.10.2021. Prevádzka bude obnovená v pondelok 18.10. 2021 riad. MŠ