OZNAMYZačiatok školského roka 2018/2019.


Zápis detí do materskej školy k 1.9.2018