Oznamy

 

Vážení rodičia, z rozhodnutia RÚVZ Vám oznamujem, že prevádzka MŠ sa prerušuje z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí od zajtra do piatku budúceho týždňa t. j. od 9.10.2021- 15.10.2021. Prevádzka bude obnovená v pondelok 18.10. 2021 riad. MŠ

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dosiahne päť rokov veku, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.

Začiatok školského roka začína dňom 2.9.2021 (štvrtok). Nástup detí je od 6:30 hod., pre novoprijaté deti od 7:00 do 8:00 hod.
Pred vstupom do budovy MŠ je potrebné mať nasadené rúško a vyplnené nasledovné doklady:

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude v dňoch 1. - 30. júla 2021.

Zápis do 1. ročníka bude tento rok prebiehať v dňoch 7. až 9. apríla 2021. Viac informácií o organizácii zápisu budú školy postupne zverejňovať na webových sídlach.