09.05.2024 ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V ZÁVODÍ

09.05.2024

Aj tento rok štyri deti reprezentovali MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina na športovej olympiáde v Závodí.