Zverejňovanie

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z. a následnej novely č. 382/2011 Z. z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácii ) v znení neskorších predpisov dochádza od 01. 12. 2012 ku zmene pri zverejňovaní zmlúv a údajov z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia ( t.j.sumy).

Smernica primátora Mesta Žilina č. 1/2019 o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. 

Najnovšie faktúry a objednávky je možné nájsť na stránkach mesta Žilina pod:

"Organizácia" MŠ Mojš. Lúčka -Rybné námestie 1/1: egov.zilina.sk

Zmluvy a dohody nájdete TU:VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Kliknite a prejdite na sekciu.