KONTAKT

MATERSKÁ ŠKOLA  

Riaditeľka MŠ: Marta Haneli                 0908570880

Konzultačné hodiny: 11:45-12:45 každý párny pondelok

Email: ms.mojsovalucka@azet.sk

2. mojsovalucka.ms@gmail.com

Telefónne číslo: 041/565 03 81 / Mobil: 0910 809 241 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vedúca ŠJ: Ing. Mária Segiňová

Email: sjjedalenlimbova@gmail.com   

Telefónne číslo: 0911 949 266 Fakturačné údaje 

Materská škola, Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina

sídlo: Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina 

IČO: 37911961 / DIČ: 2021913025 

Kontaktujte nás