Kontakt

Materská škola 

Rybné námestie 1/1, Žilina, 01001

ICO: 37911961    DIC: 202 191 30 25 Váš telefón alebo e-mailová adresa

Tel. č.: 041/565 03 81

Mobil: 0908 570 880 

email: ms.mojsovalucka@azet.sk

Školská jedáleň

Telefón :  

041/ 56 81 661, +421 911 949 266 

Vedúca školskej jedálne: 

Ing. Mária Segiňová
e-mail : sjzalimbova@gmail.com