O nás

Záleží nám na vývoji vašich detí. Naša materská škola vyniká kvalitným výchovno-vzdelávacím programom, krásnym prostredím a individuálnym prístupom k deťom.

Zameranie materskej školy : Zdravý životný štýl


Sídli v tichom prostredí na Rybnom námestí č.1 v prímestskej časti mesta Žilina v Mojšovej Lúčke.

Je postavená po pravej strane cesty prvej triedy, na trase Žilina - Martin v úseku Vodného diela.

Materská škola ponúka:

- pracujúcim rodičom, ktorí denne absolvujú trasu smerom na Martin, Spoločnosti Donghee Slovakia    s. r. o., Autocamping -Strečno, VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Pizzéria la Rose, Hyza - Mojšová Lúčka

- rodičom v regióne Žilina, ktorí preferujú ELITNÉ prostredie pre svoje DIEŤA, v peknej TICHEJ dedinke v lone Vodného diela a smrekového LESA, v blízkosti záhradkárskej oblasti, v pohodlí domova,              v KOMFORTE s požiadavkami a nárokmi dnešnej GENERÁCIE !!!

Materská škola bola slávnostne odovzdaná do užívania v roku 2000. Od roku 2005 sa stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je mesto Žilina            so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1. Štatutárnym orgánom je riaditeľka materskej školy.

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov.

Zloženie: je jednotriedna, založená na integrácií napredovania intelektu - získavania skúsenosti od starších kamarátov, veľmi dobrá socializácia na prostredie a spolužitie v komunite.

Interiér neustále prechádzal a prechádza postupnou modernizáciou, progresivitou a inováciou              s aspektom na požiadavky a náročnosť doby. Je typizovaný, spĺňa hygienické, priestorové požiadavky.

Kapacitne a priestorovo vyhovujúci určenému počtu deti podľa požiadaviek RÚVZ a Vyhlášky o MŠ. Herňa je veľmi pekná, svetlá so širokou možnosťou uspokojenia potrieb a záujmu každého dieťaťa.

Šatňa je priestranná, vybavená peknými účelovými skrinkami pre každé dieťa. Spálňa je samostatná, ležadlá certifikované s požadovanými hygienickými aspektami.

Exteriér - priestranný, udržiavaný s množstvom zelene, drevené lezecké steny, šmýkľavky, nadstrešené pieskovisko a prírodný udržiavaný trávnatý koberec s množstvom moderného prenosného hygienického hracieho materiálu.

Výchova a vzdelanie : Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je pripraviť dieťa na vstup do ZŠ.