ZÁLEŽÍ NÁM...

 

Marta Haneli

riaditeľka

" Záleží nám na vývoji vašich detí. Naša materská škola vyniká kvalitným výchovno-vzdelávacím programom, krásnym prostredím a individuálnym prístupom k deťom. "

Zameranie materskej školy: Zdravý životný štýl

Materská škola sídli v tichom prostredí na Rybnom námestí č. 1       v prímestskej časti mesta Žilina v Mojšovej Lúčke.

Je postavená po pravej strane cesty prvej triedy, na trase Žilina - Martin v úseku Vodného diela.

Materská škola

Materská škola ponúka:

- pracujúcim rodičom, ktorí denne absolvujú trasu smerom na Martin, Spoločnosti Donghee Slovakia s. r. o., Autocamping -Strečno, VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Pizzéria la Rose, Hyza - Mojšova Lúčka

- rodičom v regióne Žilina, ktorí preferujú ELITNÉ prostredie pre svoje DIEŤA, v peknej TICHEJ dedinke v lone Vodného diela a smrekového LESA, v blízkosti záhradkárskej oblasti, v pohodlí domova, v KOMFORTE s požiadavkami a nárokmi dnešnej GENERÁCIE !!!

Materská škola bola slávnostne odovzdaná do užívania v roku 2000. Od roku 2005 sa stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je mesto Žilina so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1. Štatutárnym orgánom je riaditeľka materskej školy.

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov.


Zloženie

Jednotriedna, založená na integrácií napredovania intelektu - získavania skúsenosti od starších kamarátov, veľmi dobrá socializácia na prostredie a spolužitie v komunite.

Exteriér

Priestranný, udržiavaný s množstvom zelene, drevené lezecké steny, šmýkľavky, nadstrešené pieskovisko a prírodný udržiavaný trávnatý koberec s množstvom moderného prenosného hygienického hracieho materiálu.  

Interiér

Neustále prechádzal a prechádza postupnou modernizáciou, progresivitou a inováciou s aspektom 

na požiadavky a náročnosť doby. Je typizovaný, spĺňa hygienické, priestorové požiadavky. 

Kapacitne a priestorovo vyhovujúci určenému počtu deti podľa požiadaviek RÚVZ a Vyhlášky o MŠ. Herňa je veľmi pekná, svetlá so širokou možnosťou uspokojenia potrieb  a záujmu každého dieťaťa. Šatňa je priestranná, vybavená peknými účelovými skrinkami pre každé dieťa. Spálňa je samostatná, ležadlá certifikované s požadovanými hygienickými aspektami. 

Kolektív materskej školy


Martuška Haneli - riaditeľka MŠ

S pani riaditeľkou deti hravo a s radosťou spoznávajú svet čísel a logického myslenia. Spoločne každý deň rozvíjajú svoju šikovnosť nie len v kreslení, ale aj v práci s interaktívnou tabuľou.

Mirka Janotková - kuchárka

Mirka nám zo srdiečka pripravuje tie najchutnejšie chlebíky na raňajky či olovrant a stará sa o to, aby naše brušká boli vždy spokojné.

Majka Hanuliaková - školníčka

Naša pani školníčka sa stará o to,   aby sa nám vždy dobre hralo aj spinkalo. Pre Majku nie je nič ťažké ani zložité. Opraví nám každú hračku a poupratuje celú triedu.

Bc. Elenka Bičianová - učiteľka

S pani učiteľkou Elenkou sa deti ponárajú do krás estetiky a umenia. Pri pobyte na čerstvom vzduchu spoznávajú doposiaľ známe aj neznáme zákutia v okolí Vodného diela Mojšova Lúčka.