Denný poriadok


Organizačné formy

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

  • hry a činnosti podľa výberu detí HČPVD
  • zdravotné cvičenie ZČ
  • vzdelávacia aktivita VA
  • pobyt vonku PV

Rámcovo stanovený čas 
6.30 - 9.00
Hra a činnosti podľa výberu detí
Zdravotné cvičenia
Vzdelávacia aktivita


Pevne stanovený čas
Desiata
9.00 - 9.20
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
(osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)


Rámcovo stanovený čas
9.20 - 12.00
Cielená vzdelávacia aktivita/aktivity
Hra a činnosti podľa výberu detí
Pobyt vonku


Pevne stanovený čas
Obed
12.00 - 13.00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
(osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)


Rámcovo stanovený čas
13.00 - 14.30
Odpočinok


Pevne stanovený čas
Olovrant
15.00 - 15.20
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
(osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)


Rámcovo stanovený čas
15.20 - 16.00
Hra a činnosti podľa voľby detí
Cielená vzdelávacia aktivita/aktivity
Záujmové aktivity

Vložte svoj text