OZNAMY

Na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov a momentálnu epidemiologickú situáciu a špecifické podmienky MŠ vychádzajúc z ustanovenia § 28 ods.2 školského zákona a školského poriadku - prerušuje prevádzku od 20.12.2021. Obnovenie prevádzky od 10.01.2022.

Vážení rodičia, z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl. V...

Vážení rodičia, z rozhodnutia RÚVZ Vám oznamujem, že prevádzka MŠ sa prerušuje z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí od zajtra do piatku budúceho týždňa t. j. od 9.10.2021- 15.10.2021. Prevádzka bude obnovená v pondelok 18.10. 2021 riad. MŠ

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dosiahne päť rokov veku, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.

Začiatok školského roka začína dňom 2.9.2021 (štvrtok). Nástup detí je od 6:30 hod., pre novoprijaté deti od 7:00 do 8:00 hod.
Pred vstupom do budovy MŠ je potrebné mať nasadené rúško a vyplnené nasledovné doklady:

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude v dňoch 1. - 30. júla 2021.