OZNAMY

Vydávanie rozhodnutí o prijatí - neprijatí detí MŠ na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v dňoch 19.06.2023 v čase od 10:00 hod do 16:00 hod. a 20.06.2023 v čase od 7:00 hod. - do 13:00 hod.

Zápis deti do MŠ Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina na školský rok 2023/2024 bude v zmysle platných predpisov a po dohode termínu so zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne:

Prevádzka materskej školy v čase Veˇľkonočných prázdnin od 06.04.2023 do 11.04.2023 bude prerušená.

Dňa 16.03.2023 /t.j. štvrtok/ o 15,45 hod. sa uskutoční Rodičovské združenie v triede MŠ. Účasť rodičov nutná.

Prevádzka materskej školy v v čase jarných prázdnin od 27.02.2023 do 03.03.2023 bude prerušená.

Karneval

24.01.2023

Oznamujeme rodičom, že dňa 7.2.2023 sa v MŠ uskutoční Karneval. Môžete si pripravovať masky.

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí prerušenie prevádzky MŠ počas zimných prázdnin v období od 23.12.2022 do 5.1.2023. Prevádzka bude obnovená 9.1.2023.

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Žiline zo dňa 12.12.2022 je nariedené karanténne opatrenie v MŠ v čase od 13.12.2022 do 19.12.2022(vrátane). Prevádzka MŠ sa opätovne otvorí dňa 20.12.2022. Rozhodnutie RÚVZ

Prevádzka MŠ v čase jesenných prázdnin od 28.10.2022 do 31.10.2022 bude prerušená.

Dňa 08.09.2022 /štvrtok/ o 16,00 hod. sa uskutoční Plenárne rodičovské združenie v triede MŠ.

Na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov detí, Vám oznamujem, že prevádzka MŠ sa začne 05.09.2022.