ZDRAVÉ OČI V ŠKOLKE - zapojili sme sa do programu 20.10.2023

20.10.2023

Plánované stretnutie podľa vyplneného dotazníka: február, streda. 

https://zdraveocivskolke.sk/informacie-o-projekte/<br>

Rodičom detí v predškolskom veku prostredníctvom programu Zdravé oči už v škôlke ponúkajú merania zrakových parametrov vašich detí. Meranie skríningovým autorefraktometrom je rýchle, bezbolestné a bezdotykové. Po podpísaní informovaného súhlasu rodičom môžu byť dieťaťu priamo v materskej škole preventívne odmerané zrakové parametre. Každý rodič dostane o tomto Potvrdenie o skríningovom meraní, ktoré ho informuje o nameraných zrakových hodnotách a poskytne mu informáciu, či je u jeho dieťaťa potrebné komplexné odborné vyšetrenie u detského oftalmológa.

Výnimočnosť programu Zdravé oči už v škôlke spočíva v tom, že:

  • realizácia skríningových meraní sa uskutočňuje v teréne – priamo v materských školách, teda v prostredí, ktoré deti dobre poznajú,
  • meranie je rýchle, bezdotykové a bezbolestné,
  • odhalenie začínajúcich zrakových porúch u detí v predškolskom veku predstavuje možnosť správnej korekcie, pri včasnej diagnostike aj ich úplné vyliečenie.