Rodičovské združenie

10.03.2023

Dňa 16.03.2023 /t.j. štvrtok/ o 15,45 hod. sa uskutoční Rodičovské združenie v triede MŠ. Účasť rodičov nutná.