Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

15.06.2023

Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin od 03.07.2023 do 28.07.2023 bude otvorená len pre prihlásené deti.