OZNAM - PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

20.06.2024

Prerušenie prevádzky materskej školy počas letných prázdnin. 

V zmysle § 1 ods. 4 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole: "Prerušenie prevádzky materskej školy počas mesiacov júl a august podľa § 150a zákona sa oznamuje

                                                                           od 29. júla - do 31. augusta.

                                                                                                                                                               Marta Haneli poverená riad. MŠ