JÚL-  PREVÁDZKA OTVORENÁ

26.03.2024

V tomto šk. roku bude letná prevádzka v našej MŠ v mesiaci júl.