Zimné prázdniny

22.12.2022

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí prerušenie prevádzky MŠ počas zimných prázdnin v období od 23.12.2022 do 5.1.2023. Prevádzka bude obnovená 9.1.2023.