Vianočné tvorivé dielne

14.11.2018

Spolupráca rodiny a školy.

Aj dnes 14.12.2018 na vianočných tvorivých dielňach sa naplnila vízia našej materskej školy. Spokojní rodičia, šťastné deti.