Vianočná besiedka

16.12.2020

Vianočná besiedka trochu inak.

Tak ako každý rok s blížiacim sa koncom kalendárneho roka prichádzajú k nám tie najčarovnejšie sviatky - Vianoce. Kto viac sa teší vianočným sviatkom ak nie naše deti? A ruku na srdce aj nám starším sa vynorí množstvo pekných spomienok na tieto sviatky. Potešili sme sa spolu s deťmi priblížením vianočnej atmosféry do materskej školy prostredníctvom kolied, vianočných piesní, tančekov. Deti si našli pod stromčekom hračky. Spoločne sme si zaspievali pieseň Tichá noc a zapálili prskavky.