Vianočná besiedka

12.12.2019

V materskej skole Mojšova Lučka. Prostredníctvom rodiny Hlbockych sme si priblížili kultúrne dedičstvo, ľudové zvyky a tradície od Lucie do Vianoc a aktualizovali prvky ľudovej kultúry roznymi aktivizujúcimi formami.