Ukončenie internetovej škôlky

15.06.2020

Milí rodičia, keďže od 1.júna otvárame brány našej materskej školy pre prihlásené deti, ukončujeme pridávanie námetov do ,,internetovej škôlky". 

Doterajší obsah v nej ponechávame, aby ste si s deťmi mohli dorobiť to čo ste nestihli, prípadne načerpať námety na vaše ďalšie aktivity. Náš kamarát Kozmix, nás určite počká aj v MŠ.