Úcta k starším

29.10.2019

Vystúpenie detí k príležitostí mesiaca Úcty k starším v priestoroch p. Sisku v Mojšovej Lúčke, pod záštitou poslanca mestského zastupiteľstva. Deti predviedli krátke dramatické pásmo Ťahal dedko repu..., ľudové tance, piesne a básne.