Svetový deň zdravia 2022 - „Naša planéta, naše zdravie“

25.04.2022

25.04.2022  prostredníctvom divadielka ,, Slniečko" sme deťom sprostredkovali informácie z oblasti zdravej výživy a predčitateľskej gramotnosti