Svetový deň mlieka

24.09.2019

Deti si pripomenuli zážitkovou formou, že mlieko je v zdravej výžive veľmi dôležité, na modelovej situácii sme si vysvetlili proces získavania mlieka a tvorby mliečnych výrobkov, spojených s ochutnávkou s dôrazom na dôležitosť pitného režimu mlieka.