Súťaž o najkrajšiu tekvičku

27.10.2021

Začiatok súťaže 18.10.2021

Ukončenie 29.10.2021

Vyhodnotenie 02.11.2021