Súťaž o najkrajšiu tekvičku

24.10.2020

V rámci spolupráce rodiny a školy, sme si skrášlili interiér mš jesennými plodmi.

Pani učiteľky, deti a rodičia sa podieľali na výzdobe tekvičiek. 

V rámci súťaže tí najlepší boli ohodnotení a odmenení diplomom a vecnou cenou.