01.09.2020 Sprievodca materskou školou

19.08.2020

Sprievodca materskou školou

vám pomôže dozvedieť sa podstatné informácie pri prvom kontakte s materskou školou.

Výchova a vzdelávanie sa riadi Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy, na základe ktorého je vypracovaný:

 • Školský vzdelávací program - Ryby & Rybky & Rybičky /nájdete vo vstupnej chodbe a na webovej stránke materskej školy /
 • Školský poriadok- /nájdete vo vstupnej chodbe a na webovej stránke materskej školy/
 • Elektronický informátor- aktuálne informácie budú vždy na svietiacej obrazovke vo vstupnej chodbe.

MATERSKÁ ŠKOLA

poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie na požiadanie poldennú.

Prevádzka: 6:30 - 16:30 hod.

Kontakt: Riaditeľka Materskej školy: Marta Haneli

e-mail: ms.mojsovalucka@azet.sk

Telefónne číslo: 041-565 03 81 , 0908 570 880

Web materskej školy: www.msmojsovalucka.sk

Facebookova adresa materskej školy: www.facebook.com/msmojsovalucka

Poplatok za MŠ 20 € platí dieťa do 5 rokov veku

IBAN: SK46 5600 0000 0003 3036 0017

Variabilný symbol: mesiac a rok v tvare/ napr.: september: 092019

Správa pre prijímateľa : meno a priezvisko dieťaťa

do 10-tého v mesiaci

V zmysle VZN č. 25/2019 s platnosťou od 01.01.2020.

Dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov do 31.08., poplatok 20 € za MŠ neplatí

ODHLASOVANIE DIEŤAŤA Z VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Pondelok: do 06:30

ostatné dni: do 13:30 na ďalší deň

č.t. 041-565 03 81, 0908 570 880

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

Stravné za dieťa do 5 rokov:

1,55 € za jeden odobratý obed v zmysle nariadenia VZN č.13/2019 zriaďovateľa Mesto-Žilina

https://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20190704130823.pdf

Úhrada: do 20-tého v mesiaci

Stravné za dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov do 31.08. ,-PREDŠKOLÁK

1,20 € je dotácia od štátu, rodič neplatí

0,35 € je réžia na výdavky ŠJ, rodič platí

Zákonný zástupca dieťaťa predškoláka je povinný

včas oznámiť neprítomnosť dieťaťa na výchove a vzdelávaní, t.j. v pondelok do 06:30 hod. ostatné pracovné dni, deň vopred do 13:30 hod., v opačnom prípade celú stravnú jednotku 1,55 € je povinný uhradiť.

Forma platby: 25 € preddavkovo na účet, z ktorého sa uhrádza:

 • včas neodhlásené obedy v plnej výške 1,55 €
 • 0,35 € réžia na výdavky ŠJ za každý odobratý obed v mesiaci

Platba sa uskutočňuje v zmysle nariadenia VZN Mesto Žilina 13/2019 v 2 finančnom pásme, ktoré sa bude uhrádzať preddavkovou platbou 25 € podľa pokynov ŠJ.

ODHLASOVANIE DIEŤAŤA ZO STRAVY

Prípravná ŠJ Limbová: 041/56 81 661, +421 911 949 266

Výdajná ŠJ Rybné Námestie: 041/56 50 381, +421 908 570 880

Volať obom jedálňam súčasne !!!!

pondelok : do 06:30 hod. / ostatné dni do 13:30 hod.

Iban: SK23 5600 0000 0003 0389 0004

Variabilný symbol: evidenčné číslo stravníka

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Školská jedáleň pri Základnej škole Limbová 30, 010 07 Žilina

Kontakt:

Vedúca školskej jedálne: Ing. Mária Segiňová

e-mail: sjzalimbova@gmail.com

telefónne číslo: 041/ 56 81 661, +421 911 949 266

Objednávanie internetom: www.strava.cz

Číslo školskej jedálne: 9855

Pokyny pre stravníkov nájdete:

zslimbovaza.edupage.org

Jedálny lístok nájdete:

https://cloud5.edupage.org/cloud/JL_MS.PDF?z%3A1MBp4PLlLpoRJFzXiO4jHc14bkgqaXMpzlZqGQhTpuhQnwGFrqpWsepHqgwjKY8K

Tlačivá nájdete:

https://zslimbovaza.edupage.org/text/?text=text/text26&subpage=5

PRVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE:

V predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré

 • je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
 • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
 • nemá nariadené karanténne opatrenie

Zákonný zástupca v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je povinný vypísať a odovzdať: Bez týchto potvrdení nemôže byť dieťa prevzaté na pobyt v MŠ !!!!

 1. Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou
 2. Informovaný súhlas zákonného zástupcu
 3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia /v prvý deň v MŠ/
 4. Súhlas dotknutej osoby
 5. Dotazník pre novoprijaté deti
 6. Ospravedlnenie neprítomnosti /neprítomnosť dieťaťa,viac, ako 5 dni/

Tlačivá nájdete: TU! Nezabudnite na emailove adresy - bude to jeden z našich kontaktov.

Vaše dieťa potrebuje v prvý deň nasledovné:

 • prezúvky - podpísané -majte na pamäti vývoj klenby a vetranie nohy,
 • pyžamo - podpísané
 • náhradné oblečenie- podpísané
 • hygienické potreby ( po dohode s triednymi učiteľkami )

Niekoľko rád, aby ste nástup do našej Materskej školy hravo zvládli

Blíži sa september a teda aj stresujúci okamih pre mnohých rodičov a ich deti - vstup do materskej školy. Všetkým, ktorí sa pýtajú, čo môžu urobiť pre svoje dieťa, aby vkročilo prvýkrát do škôlky šťastne a veselé.

 • Prípravy

Deň pred nástupom do škôlky voľte príjemný, nenáročný program pre dieťa, venujte sa spoločne príprave vecí do škôlky. Do batôžka dieťaťu vložte papučky, vy si do kabelky vložte antiperspirant, možno sa vám zíde.

 • Použite príbeh

Dieťa pripravte na škôlku slovne, inak sa to nedá. Pomôžte si knižkou alebo rozprávkou o škôlke. Deti milujú príbehy.

 • Ráno pred odchodom

Ráno sa spolu tešte na novú situáciu, ale neponáhľajte sa. Venujte sa raňajkovaniu, obliekaniu, mobilu nie. Ani ockovia. Buďte k dieťaťu lojálni, vráti sa vám to.

 • Nasledujte

Nasledujte adaptačný plán škôlky, v momente odovzdávania dieťaťa skráťte komunikáciu s personálom. Všetko dôležité už malo byť povedané, ak nie napísané. Ak vás predsa ešte niečo napadne, nechajte si to na neskôr. Teraz je dôležitý komfort vášho dieťaťa.

 • Spievajte a tancujte

Ak zostávate s dieťaťom v škôlke, zapájajte sa, nesúďte, nasledujte program spolu s deťmi. Keď spievajú, spievajte, keď tancujú, tancujte. Hoci spoločné tešenie nie je každému blízke, nehanbite sa, nikto cudzí vás nevidí a učiteľkám to takto uľahčíte. Ocenia to všetci.

 • Nerobte predčasné závery

Ak máte za sebou úspešne prvý deň, tešte sa. Ak dieťa v škôlke zostalo samé, je to veľký úspech. Ak vám volali po čase zo škôlky, že si máte prísť po dieťa pretože plače, choďte, nie ste jediná. Možno vás tam bude viac. Takýchto detí býva viac, ako tých ktoré vojdú do škôlky a od prvého dňa sú ako doma. Nehádže flintu do žita a verte, že zajtra bude lepšie.

 • Ďalší deň

Ďalší deň môže byť ťažší, ale nevzdávajte sa. Deti sú malí ľudia, už vedia, o čo ide. Ak vám tečie pot po chrbte, teraz príde na rad ten antiperspirant, ktorý máte v kabelke. Dajte si ho a myslite na to ako sa budete po čase môcť v kľude naobedovať bez dieťaťa.

 • Použite hračku

Ďalšie dni nasledujte potreby dieťaťa, ale neustupujte. Ak si chce vziať so sebou napríklad hračku, dajte mu na výber, ale nechajte ho vziať si jednu, maximálne dve. Nechoďte však do konfliktu, skôr odpútavajte pozornosť a vykročte smerom ku škôlke. Pomôžte si príbehom ako ide hračka do škôlky.

 • Deti plačú

Nezabúdajte na to, že deti väčšinou plačú v prítomnosti rodiča, je to mágia, ale je to tak. Nevedia ešte slovne pomenovať svoje pocity a plač predsa vyvolá vašu pozornosť. Je to spôsob, akým deti komunikujú a nemusí sa im vždy diať príkorie.

 • Ideme dnes do škôlky ?

Ak sa vás dieťa ráno opýta s radosťou: "ideme dnes do škôlky ?" máte vyhraté a zaslúžite si večer aj s manželom pohár prosecca. Máte doma škôlkara.

A ešte:

Majte pred svojím duševným zrakom výsledok. Myslite na to, že prvé stresujúce dni pominú a vy budete spokojní v práci. Budete sa po práci tešiť na vaše dieťa, s ktorým si budete môcť ešte užiť popoludňajší program. To bude vaša odmena za trpezlivosť. Z týchto detí raz voľačo bude a ak sme aspoň svojou troškou mohli prispieť k ich spokojnosti, urobíme to znova a rady.

S úctou Marta Haneli, riaditeľka MŠ