"Spievaj, že si spievaj"

12.02.2019

V tento deň k nám opäť zavítala rodina Hlbocká zo svojím krásnym ľudovým pásmom, ktorým nám priblížili ľudové zvyky a tradície.