Smeti patria do koša divadlo Slniečko

24.10.2019

Prostredníctvom divadelného predstavenia sa deti oboznámili s dôležitosťou separovania odpadu na životné prostredie