Školská zrelosť

14.03.2022

Materská škola ponúka: osobné konzultácie zákonným zástupcom ohľadne školskej zrelosti

                                          individuálnu diagnostiku prostredníctvom: https://cpppapzilina.sk/