Rozlúčka s MŠ

26.06.2020

Predškolácke lúčenie s MŠ.

V školskom roku 2019/2020 sa s materskou školou rozlúčilo 7 predškolákov. Z toho jeden chlapec bude navštevovať nultý ročník v ZŠ Jamník a jedno dievča s odkladom povinnej školskej dochádzky bude navštevovať ZŠ s MŠ sv. Gorazda.