Rodičovské združenie

05.09.2022

Dňa 08.09.2022 /štvrtok/ o 16,00 hod. sa uskutoční Plenárne rodičovské združenie v triede MŠ. 

Účasť zákonných zástupcov je nutná. Prosíme o včasné vyzdvihnutie detí. Žiadame rodičov o účasť bez prítomnosti detí.