Regionálna súťaž - Eniki, Beniki, Kliki, Bé v Žiline

06.06.2023

Reprezentácia našich deti na Regionálnej súťaži Eniki, Beniki, Kliki, Bé pre deti MŠ v Žiline.