Prijímanie detí k 1.9.2020

07.04.2020

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k 1.9.2020, ktoré zákonní zástupcovia zaslali do našej materskej školy, boli zaevidované a v najbližších dňoch budú spracované. Termín doručenia rozhodnutí bude oznámený emailom, sms.