Dotácie v  šk.roku 2021/2022

01.08.2021

Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu  poslednom ročníku MŠ. 

Ide o doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí [ DOCX 15.5 kB], na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Navyše upozorňujeme, aby rodičia s nárokom na daňový bonus uprednostnili uplatnenie daňového bonusu.