Poplatok za mesiac Jún - 20 €

01.06.2021

 Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ  za mesiac jún je  20,00 €.

Úhrada : do 10. júna 2021