21.09.2020 Oznámenie o nových prevádzkových podmienkách

21.09.2020

Do 18. septembra 2020 bude prevádzka materskej školy organizovaná podľa pokynov k 1.9.2020. Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR zo dňa 16.9.2020 budú vypracované nové prevádzkové podmienky, ktoré budú platiť v od 21. septembra 2020. Rodičia budú o nich včas informovaní.