Otvorenie prevádzky materskej školy

22.05.2020

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 22.mája 2020 a Rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 26.mája 2020 naša materská škola otvára svoju prevádzku od 1. júna 2020.


Do materskej školy môžu nastúpiť deti podľa nasledovných kritérií:

  • deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl SR
  • deti pedagogických a odborných zamestnancov
  • deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku (teda nie na MD, RP, práca na doma, nezamestnaní)
  • deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku (podľa kapacitných možností MŠ).

Rodičia, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritéria, boli dňa - 26.mája 2020 emailom kontaktovaní za účelom upresnenia nástupu.

Rodičia detí, ktoré od 1. júna do MŠ nenastúpia, si môžu prevziať osobné veci.