Ochutnávka ovocia a zeleniny

15.10.2018

V rámci týždňa vzdelávacích aktivít a zamerania materskej školy, si deti osvojovali základné hygienické návyky, spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny, kde pri ochutnávaní zapájali všetky svoje zmysly.