OBNOVENIE PREVÁDZKY MŠ 15.12.2023

07.12.2023

Prevádzka MŠ bude opäť obnovená 15.12.2023 t. j v piatok.