NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV V ZŠ

15.03.2024

Návšteva predškolákov v ZŠ

Dňa 14.3. 2024 boli naši predškoláci na návšteve vo "VEĽKEJ ŠKOLE" v ZŠ sv. Gorazda, kde ich čakalo plno úloh, ktoré, zvládli na "jednotku" :-) Pekná škola, pekné privítanie p. riaditeľom, príjemná atmosféra. Nechcelo sa nám ísť domov.