Návšteva predškolákov v základnej škole

20.02.2019

Ďakujeme Mgr. Miroslave Brodňanovej, riaditeľke Základnej školy s materskou školou v Staňavách za ústretovosť a spoluprácu.