Návšteva krajskej knižnice

20.03.2019

Aj takouto formou pestujeme u deti vzťah ku knihe, vychovávame k literatúre a literatúrou.