Nástup do Materskej školy

26.08.2022

Na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov detí, Vám oznamujem, že prevádzka MŠ sa začne 05.09.2022.