Nástup do Materskej školy

30.08.2021

Začiatok školského roka začína dňom 2.9.2021 (štvrtok). Nástup detí je od 6:30 hod., pre novoprijaté deti od 7:00 do 8:00 hod.
Pred vstupom do budovy MŠ je potrebné mať nasadené rúško a vyplnené nasledovné doklady:

Dané vyhlásenia je potrebné doniesť zakaždým, keď je dieťa doma 3 až viac dní, vrátane víkendu.
Ak sa zákonní zástupcovia danými vyhláseniami nepreukážu, nie je možné dieťa prevziať do kolektívu medzi ostatné deti.
riaditeľka MŠ

Upozorňujeme rodičov, že je PRÍSNY ZÁKAZ nosenia hračiek do MŠ