Moje telo

11.11.2019

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít tohoto týždenného obsahového celku sme viedli deti k ochrane svojho zdravia, poznaniu ľudského tela, udržiavanie poriadku a čistoty a k sebaobslužným činnostiam. Rozvíjali sme predčitateľskú a predpisateľskú gramotnosť.