Knižky kamarátky

06.03.2020

V súvislosti tématického celku týždňa, prijala pozvanie pracovníčka krajskej knižnice v Žiline. Porozprávala deťom všetko zaujímavé o knižkách, aké tajomstvá skrývajú.