24.10.2020 Predbežná informácia k jesenným prázdninám

24.10.2020

Na základe pokynov a usmernení nadriadených orgánov budú jesenné prázdniny v zmenených termínoch. O organizácii prevádzky materskej školy počas nových termínov vás budeme informovať v pondelok - 26.10.2020